messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ศูนย์ข้อมูลข่วสารทางราชการ อบต.ห้วยแถลง
ระบบบริการออนไลน์

สถิติ sitemap
วันนี้ 78
เดือนนี้1,398
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)45,532
ทั้งหมด 113,008

image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง โครงการ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษี ประจำปี 2567 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ชำระภาษีที่มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567
ประกาศราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567
ประกาศเจตนารมณ์สุจริต โปร่งใส อบต.ห้วยแถลง ใสสะอาด ๒๕๖๗
ประกาศเจตนารมณ์สุจริต โปร่งใส อบต.ห้วยแถลง ใสสะอาด ๒๕๖๗
จดหมายข่าวภาษีป้าย 2567 ฉ1/2567
แบบสอบถาม โครงการบริหารจัดการน้ำ(ธนาคารน้ำใต้ดิน)
 
info แบบวัดการรับรู้ EIT
EIT

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลวันเฉลิมพระขนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [13 มิถุนายน 2567]
โครงการศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลคุณภาพ ปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2567[12 มิถุนายน 2567]
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 ในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567 [5 พฤษภาคม 2567]
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ห้วยแถลงเกมส์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24-26 เมษายน 2567 [26 เมษายน 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกและขยายคลองอีสานเขียว บ้านหนองเครือ หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview133

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสุพร​ แดงงาม
นายก​ อบต.ห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 080-6189296
นายสุพร​ แดงงาม
นายก​ อบต.ห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 080-6189296
นางสาวจีราภรณ์ สารศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 081-2669639
นางสาวจีราภรณ์ สารศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 081-2669639

play_arrow วิดีโอประชาสัมพันธ์
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง