messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายภาณุวัตน์ แหล่งสนาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายภาณุวัตน์ แหล่งสนาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางยุวดี สว่างพล
ครู
นางสาวพรนิรัญ วงเวียน
ครู
นางจุฑารัตน์ หอมมาลัย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางกีรติญา ผิวงาม
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นายสุพรรณ สุขจิตต์
คนงานทั่วไป

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง