messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
call ข้อมูลการติดต่อ
การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง หมู่ที่ 12 บ้านเครือวัลย์ ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 โทรศัพท์ : 044-756162 , 044-756161 แฟกซ์ : 044-756162 (อีเมลกลาง) : saraban_06301607@dla.go.th E-mail : saraban@huaithalaeng.go.th Website : www.huaithalaeng.go.th
แผนที่หน่วยงาน

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง