messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 16
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/412ss2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 55
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 58
รายงานแสดงผลการวิเคราะห์ประเมินคุณธรรมฯ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 57
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 48
มาตรการส่งเริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 65
มาตรการส่งเริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 41
มาตรการส่งเริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 38
มาตรการส่งเริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 58
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง