องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/412ss2
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานแสดงผลการวิเคราะห์ประเมินคุณธรรมฯ ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file มาตรการส่งเริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file มาตรการส่งเริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file มาตรการส่งเริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file มาตรการส่งเริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1