messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 26
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 10
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 13
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 9
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 10
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 9
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 16
find_in_page สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 57
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 44
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 59
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 53
สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 60
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2563 - มีนาคม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 53
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 39
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 30
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 38
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 48
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 53
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 36
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 43
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง