messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
folder คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 62
คู่มืองานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 49
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 37
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 40
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง