องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
folder งานจัดเก็บรายได้
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
photo การออกรับชำระภาษีนอกสถานที่
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประกาศ เรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปีภาษี 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo ประกาศ เรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปีภาษี 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ผู้ประกอบการที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีป้ายแล้ว อย่าลืมเข้ามาชำระภาษีภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน หากเกินกำหนดระยะเวลาต้องเสียค่าปรับเงินเพิ่มตามกฎหมาย
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประกาศ ราคารปะเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์ รอบบัญชี 2566 - 2569
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
photo ประกาศ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
photo ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บในปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ประจำปีภาษี 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพิ่มเติมและยกเลิกราคารปะเมินที่ดินในเขตพื้นที่ตำบลห้วแถลง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไปตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แบบฟอร์ม ภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ.2510
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
description กำหนดระยะเวลาชำระภาษีประจำปี 2561
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1