messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
account_box กองช่าง
นายณัฐพนธ์ ยศพลเสนีย์
ผู้อำนายการกองช่าง
นางสาวรัตติยา สูบไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
นายศรายุทธ มุกดาหาร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธนชัย พรมนัส
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง