องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 8
คู่มือการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 3
คู่มือมือหรือมาตรฐานการให้บริการ
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 3
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชี
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 4
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 5
คู่มืองานธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 7