องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุพร​ แดงงาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 098-3813854
นายมูล สุขเจริญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 088-3430139
นายบำรุง จิตไธสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 093-3820233
นายประมาณ วงศ์สุข
เลขาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 095-6138751
นางสาวทัศนีย์ โพธิ์จันทร์
รองปลัดรักษาราชแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
โทรศัพท์ : 064 - 9926566