messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
folder ประกาศเรียกประชุมสภา
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 11
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 6
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 7
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 5
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 7
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 9
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 6
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 59
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 50
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 52
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 40
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 68
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสภาครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 41
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 59
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 36
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 42
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 40
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 59
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง