messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมทำบุญ และถวายเทียนพรรษา โครงการประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี 2567[11 กรกฎาคม 2567]
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง[12 มิถุนายน 2567]
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง โครงการ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษี ประจำปี 2567 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ชำระภาษีที่มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ[27 มีนาคม 2567]
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567[19 มีนาคม 2567]
ประกาศราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567[14 มีนาคม 2567]
ประกาศเจตนารมณ์สุจริต โปร่งใส อบต.ห้วยแถลง ใสสะอาด ๒๕๖๗[27 กุมภาพันธ์ 2567]
ประกาศเจตนารมณ์สุจริต โปร่งใส อบต.ห้วยแถลง ใสสะอาด ๒๕๖๗[19 มกราคม 2567]
จดหมายข่าวภาษีป้าย 2567 ฉ1/2567[9 มกราคม 2567]
แบบสอบถาม โครงการบริหารจัดการน้ำ(ธนาคารน้ำใต้ดิน)[4 ธันวาคม 2566]
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2567[13 พฤศจิกายน 2566]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 23 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง