messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การส่งเสริมและประเมินผลการพัฒนาการด้านการเรียนของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ประจำปีงบประมาณ 2567 [30 เมษายน 2567]
กิจกรรมประชาคมตำบลห้วยแถลง 15 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2567[19 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยแถลง[26 เมษายน 2566]
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น[23 มกราคม 2566]
ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น[23 มกราคม 2566]
1 1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง