องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
folder ประเภทบริหารท้องถิ่น
insert_drive_file นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2

folder ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
insert_drive_file นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2

folder ประเภทวิชาการ
insert_drive_file นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวยาญ)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2

folder ประเภททั่วไป
insert_drive_file เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3