ชื่อเรื่อง : รถเกษตรติดเครนกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ 4-6 ล้อ