ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายอุทัย แหวนแก้ว บ้านพลวงทองไปฟาร์มหมูนางเดือนบ้านเสาเดียว บ้านพลวงทอง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง