ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางเตยไปบุตะเภาทับสวาย บ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง