ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสวาท สิงห์ทอง บ้านเลขที่ 7 บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง