วงเวียนห้วยแถลง
บริเวณวงเวียนห้วยแถลงกลางคืนมืดมาก เสียงที่จะเกิดอันตรายในการขับขี่ยวดยานพาหนะ น่าจะมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น อาจทำเป็นวงเวียนน้ำพุ หรือจัดสวนให้สวยงามประดับประดา ต้นไม้หรือไฟกระพริบ ให้ดูมีชีวิตชีวา เป็นหน้าเป็นตาให้ชาวห้วยแถลง ก็จะดี นะคะ

ศุภกาญจน์ เมื่อ : 2023-04-18 07:23:43 ดู : 47

ความคิดเห็นที่ : 1

"อบต.ห้วยแถลงรับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว และจะดำเนินการประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป"

นาตยา เจนหัตถ เมื่อ : 2023-04-26 10:50:25ตอบกระทู้นี้
รายละเอียด

ชื่อ


code