ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกหน้าวัดชัยมงคลไปบ้านโคกสว่าง (คุ้มบุฤาษี) บ้านหนองเครือ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง