ชื่อเรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่อไฟล์ : vTAd3FHTue14905.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้