ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ชื่อไฟล์ : C0TSOa4Fri14157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้