messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ขอเชิญ ทุกท่านร่วมประเมิน ITA ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566
รายละเอียด : ขอเชิญผู้มารับบริการ หรือ ผู้มาติดต่อราชการร่วมประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integnty and Transparency Assessment : ITA)
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง