messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
6 ตุลาคม 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 79
1 ตุลาคม 2564
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 47
30 กันยายน 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 47
25 มิถุนายน 2564
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(2562-2564) poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 29
25 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 36
9 ธันวาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 38
9 ธันวาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 92
30 ตุลาคม 2563
รายงานการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 29
30 กันยายน 2563
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 47
30 มิถุนายน 2563
กำหนดการกิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก​ปี​2563 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 44
15 มิถุนายน 2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 68
15 มิถุนายน 2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 38
29 พฤษภาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ ภ.ด.ส.1 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 49
28 มกราคม 2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 35
9 ธันวาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 46
31 พฤษภาคม 2562
เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เริ่มตั้งแต่ 31 พ.ค.- 31 ก.ค.62 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 47
30 เมษายน 2562
ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดิน poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 68
27 พฤศจิกายน 2561
ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและตารางโครงการให้บริการสำรวจที่ดินเพื่อประเมินภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่รอบปีพ.ศ.2562-พ.ศ.2565 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 91
23 ตุลาคม 2561
ประชาสัมพันธ์​ การจัดเก็บภาษีประจำปี​ 2562 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 70
10 กรกฎาคม 2561
แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้ขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ถ้าท่านใดไม่ได้รับเงินอาจมีสาเหตุจากอยู่ระหว่างการระงับสิทธิ์ // ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะขอรับเงินต่อ ให้มาติดต่อที่อบต.ห้วยแถลง เพื่อรับรองรายได้ poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 45
41 - 60 (ทั้งหมด 60 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง