messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
21 เมษายน 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 247
19 เมษายน 2566
โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 63
22 มีนาคม 2566
ประกาศ เรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปีภาษี 2566 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 75
9 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ผู้ประกอบการที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีป้ายแล้ว อย่าลืมเข้ามาชำระภาษีภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน หากเกินกำหนดระยะเวลาต้องเสียค่าปรับเงินเพิ่มตามกฎหมาย poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 148
9 กุมภาพันธ์ 2566
ติดตั้งป้ายประกาศในที่สาธารณะ ผิดกฏหมาย | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : adminเปิดอ่าน : 2
31 มกราคม 2566
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 104
24 มกราคม 2566
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 53
4 มกราคม 2566
ประกาศ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 92
4 มกราคม 2566
ประกาศ ราคารปะเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์ รอบบัญชี 2566 - 2569 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 50
29 ธันวาคม 2565
ประกาศระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 53
28 พฤศจิกายน 2565
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บในปี 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 51
9 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 59
3 ตุลาคม 2565
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ประจำปีภาษี 2566 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 56
30 กันยายน 2565
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 40
27 กันยายน 2565
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพิ่มเติมและยกเลิกราคารปะเมินที่ดินในเขตพื้นที่ตำบลห้วแถลง poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 39
21 กรกฎาคม 2565
ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 56
28 มิถุนายน 2565
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไปตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2565 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 47
20 พฤษภาคม 2565
กำหนดระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 62
25 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 64
6 ตุลาคม 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 56
21 - 40 (ทั้งหมด 60 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง