องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
photo โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
photo ประกาศ เรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปีภาษี 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
photo ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ผู้ประกอบการที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีป้ายแล้ว อย่าลืมเข้ามาชำระภาษีภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน หากเกินกำหนดระยะเวลาต้องเสียค่าปรับเงินเพิ่มตามกฎหมาย
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอจากสี่แยกหน้าวัดชัยมงคลไปบ้านโคกสว่าง(คุ้มบุฤาษี)บ้านหนองเครือ หมู่ที่ 3 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเครือ หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมระบบเครื่องสูบ บ้านหนองโสน หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
find_in_page แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน