องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.huaithalaeng.go.th
 
 
 

 

 


  อบต.ห้วยแถลง​ ร่วมรำสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรน...
   
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ 1...
   

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ 105  (ระบบโรงเรียนเกษตรกร) ปี 2563

  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง​ จัดทำโครงการ...
   
  โครงการการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกR...
   
 
พระราชประวัติ รัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.ห้วยแถลง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562