องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.huaithalaeng.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562

คณะผู้บริหาร

   
 
  นายประกอบ ศิริปรุ
 
  นายก อบต.ห้วยแถลง  
     
นายสุพร แดงงาม
  นายสมบูรณ์ สุขเจริญ
รองนายก อบต.ห้วยแถลง   รองนายก อบต.ห้วยแถลง
     
  นายจอมพล  พรอำนวย  
   เลขานุการนายก อบต.ห้วยแถลง