องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.huaithalaeng.go.th
 
 
ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

หมู่ที่ 12 บ้านเครือวัลย์ ตำบลห้วยแถลง

อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

โทรศัพท์ 044-756161

แฟกซ์  044-756162

    
                 
 
แผนที่อบต.