องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.huaithalaeng.go.th
 
 
 


โครงการอบต.ร่วมใจเด็กไทยฟันดี


โครงการ อบต.ร่วมใจเด็กไทยฟันดี ในวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข-สันติสุข และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเครือ

2020-07-08
2020-07-01
2020-04-14
2020-02-28
2020-02-26
2019-12-27
2019-07-09
2019-06-26
2019-06-21
2019-06-03