องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.huaithalaeng.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการให้บริการสำรวจที่ดินเพื่อประเมินภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ รอบปี พ.ศ.2562- 2564


กิจกรรมโครงการให้บริการสำรวจที่ดินเพื่อประเมินภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ รอบปี พ.ศ.2562- 2564
2020-07-08
2020-07-01
2020-04-14
2020-02-28
2020-02-26
2019-12-27
2019-07-09
2019-06-26
2019-06-21
2019-06-03