องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.huaithalaeng.go.th
 
 
  อบต.ห้วยแถลง​ ร่วมรำสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรน...[วันที่ 2020-09-23][ผู้อ่าน 121]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ 1...[วันที่ 2020-09-11][ผู้อ่าน 63]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง​ จัดทำโครงการ...[วันที่ 2020-07-08][ผู้อ่าน 125]
 
  โครงการการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกR...[วันที่ 2020-07-01][ผู้อ่าน 125]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง​ ร่วมพลังต้าน...[วันที่ 2020-04-14][ผู้อ่าน 127]
 
  อบต.ห้วยแถลงร่วมกิจกรรม นุ่งผ้าไทย ใช้ปิ่นโต โชว์ถ...[วันที่ 2020-02-28][ผู้อ่าน 74]
 
  โครงการสนับสนุนร่วมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน อำเภ...[วันที่ 2020-02-26][ผู้อ่าน 177]
 
  โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด...[วันที่ 2019-12-27][ผู้อ่าน 249]
 
  โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พิการและผู้ดูแ...[วันที่ 2019-09-20][ผู้อ่าน 76]
 
  โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พิการและผู้ดูแ...[วันที่ 2019-09-13][ผู้อ่าน 166]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา เรื่องการผ...[วันที่ 2019-09-12][ผู้อ่าน 76]
 
  กิจกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนและทำน้ำหมักชีวภาพจา...[วันที่ 2019-08-21][ผู้อ่าน 71]
 

หน้า 1|2|3|4