องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.huaithalaeng.go.th
 
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ....[วันที่ 2020-08-14][ผู้อ่าน 10]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง​ จัดทำโครงการ...[วันที่ 2020-07-08][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกR...[วันที่ 2020-07-01][ผู้อ่าน 19]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง​ ร่วมพลังต้าน...[วันที่ 2020-04-14][ผู้อ่าน 23]
 
  อบต.ห้วยแถลงร่วมกิจกรรม นุ่งผ้าไทย ใช้ปิ่นโต โชว์ถ...[วันที่ 2020-02-28][ผู้อ่าน 70]
 
  โครงการสนับสนุนร่วมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน อำเภ...[วันที่ 2020-02-26][ผู้อ่าน 55]
 
  โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด...[วันที่ 2019-12-27][ผู้อ่าน 118]
 
  โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พิการและผู้ดูแ...[วันที่ 2019-09-20][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พิการและผู้ดูแ...[วันที่ 2019-09-13][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา เรื่องการผ...[วันที่ 2019-09-12][ผู้อ่าน 4]
 
  กิจกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนและทำน้ำหมักชีวภาพจา...[วันที่ 2019-08-21][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่องค์การบริหา...[วันที่ 2019-08-12][ผู้อ่าน 8]
 

หน้า 1|2|3|4